streda 11. mája 2011

Slovník pojmov

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Nákupná cena (Ask Price, Buy Price)
Cena, za ktorú obchodníci nakupujú základnú menu a predávajú vedľajšie (ukazuje cenu ponuky, tj najlepšiu cenu, za ktorú môžete kontrakt nakúpiť).

Aussie
Hovorový výraz pre menový pár AUD / USD.

Základná mena (Base Currency)
Základná mena je prvá mena uvádzaná v menovom páre (v páre EUR / USD je základnou menou EUR). Základná mena vždy udáva menu obchodu, zisk alebo strata sa vypočíta v druhej mene.

Medvedí trh (Bear Market)
Obdobie poklesu cien.

Predajná cena (Bid Price, Sell Price)
Cena, za ktorú obchodníci predávajú základnú menu a nakupujú vedľajšie (ukazuje cenu dopytu). Je to teda najlepšia cena, za ktorú môžete konrakt predať.

Býčí trh (Bull Market)
Obdobie rastu cien.

Cable
Hovorový výraz pre menový pár GBP / USD.

Vedľajšie mena (Counter Currency)
Vedľajšie mena je v menovom páre vždy uvádzaná ako druhá. Napríklad v páre EUR / USD je vedľajší menou USD.

Krížový kurz (Cross Rate)
Je obchodovanie dvojica mien, z ktorých ani jedna nie je USD. Ak jednou z mien je USD nazývame túto dvojicu mien ako tzv menový pár.

Menový pár (Currency Pair)
Dvojica mien sa nazýva menový pár, ak raz obchodovanou menou je USD, inak sa používa výraz krížový kurz. Pri obchode vždy platí, že jednu menu nakupujete a druhú súčasne predávate.

Denné obchodovanie (Day Trading)
Otvorené pozície uzavrite ešte počas obchodného dňa, na konci obchodného dňa teda nemáte otvorené žiadne pozície.

Fed
Fed je skratka pre Federal Reserve tj centrálny bankový systém USA - obdoba našej ČNB. Tento úrad vydáva oznámenia týkajúce sa menovej politiky Spojených štátov, čo môže mať významný vplyv na Forex trh.

Forex
Forex, tiež FX, vznikol spojením slov Foreign Exchange. Je to trh s menami, kedy jednu menu nakupujete a druhú predávate.

Fundamentálna analýza (Fundamental Analysis)
Tento typ analýzy cien sa zameriava predovšetkým na makroekonomické údaje, ktoré majú vplyv na kurz meny.

Istenie proti strate (Hedging)
Je istenie proti kolísanie menového kurzu tým, že otvoríme viac pozícií súčasne, kde pozícia vzájomne minimalizujú risk medzi sebou. Zaujíma Ak vás táto problematika podrobnejšie kliknite tu.

Kiwi
Hovorový výraz pre menový pár NZD / USD.

Páka (Leverage)
Finančná páka vám umožní s menším kapitálom obchodovať väčšie objemy. Tento nástroj vám umožní zvýšiť váš potenciálny zisk, súčasne ale aj zvyšuje riziko obchodu. Ak sa o pákovom efekte chcete dozvedieť viac kliknite tu.

Dlhá pozícia (Long Position)
Ak je obchodník v dlhej pozícii znamená to, že otvoril pozíciu kúpi meny, u ktorej dúfa v rast (nízko kúpiť, vysoko predať).

Loonie
Hovorový výraz pre menový pár USD / CAD.

Lot
Je základná obchodni jednotka. Štandardný lot je tvorený 100 000 jednotiek základnej meny, mini lot tvorí 10 000 jednotiek a micro lot 1 000 jednotiek. Štandardné obchodné objem na ETOR's je mini lot.

Margin
Minimálny vklad, ktorý musíte mať pre danú transakciu na účte. Obchodovanie forexu na margin zvyšuje vašu kúpnu silu, súčasne ale tiež zvyšuje vaše straty. Viac informácií o ochodování na margin tu.

Bod (Pip)
Bod je najmenší možný prírastok hodnoty meny. Zvyčajne štvrtá číslica za desatinou čiarkou, (výnimku tvoria menový pár USD / JPY) tzn. zmena kurzu o 0,0001 znamená jeden bod.

Cenový trend (Price Trend)
Pohyb meny určitým smerom, napríklad býčie alebo medvedí trend. Obchodníci sa vďaka trendu snažia maximalizovať svoje zisky. Ak sa trendoch chcete dozvedieť viac kliknite tu.

Kurz (Rate)
Cena jednej meny je vyjadrená pomocou druhej meny.

Rizikový kapitál (Risk Capital)
Obchodník by mal investovať sumu, na ktoré nie je existenčne závislý a ktorej potenciálnu stratu si môže dovoliť.

Krátka pozícia (Short Position)
Ak je obchodník v krátkej pozícii znamená to, že predpokladá pokles hodnoty meny (vysoko nakúpiť, nízko predať).

Spread
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Stop Loss
Obchodné príkaz stop loss automaticky uzavrie pozíciu pokiaľ sa ceny vydajú proti vašej pozícii, a tak vás ochráni pred vyššou stratou. Pre ďalšie informácie kliknite tu.

Swissy
Hovorový výraz pre menový pár USD / CHF.

Realizovať zisk (Take Profit)
Obchodný pokyn, ktorý automaticky uzavrie pozíciu na určitej cene podľa požadovanej výšky zisku, ktorú nastavil obchodník. Tento príkaz môžete pre zrealizovanie vašich ziskov použiť aj vy. Kliknite tu, ak sa chcete dozvedieť viac o týchto príkazoch.

Technická analýza (Technical Analysis)
Technická analýza sa predovšetkým zameriava na analýzu grafov, pri tomto type analýzy sa predpokladá, že budúci pohyb meny môže byť do istej miery predvídateľný z historických pohybov ceny. Tu sa dozviete o technickej analýze ďalšie podrobnosti.