piatok 27. mája 2011

Psychológia a Riziko

Psychológia a riziko - dve slová, úzko spolu späté, zvlášť v prípade, keď sa bavíme o tradingu. Psychológia je dôležitá vo všetkých oblastiach ľudského života. Preto tiež môžeme nájsť veľkú škálu prirovnaní a príkladov toho, čo môže zlá psychika spôsobiť človeku, ktorý je inak špičkovo pripravený. Čítankovým príkladom môžu byť vrcholoví športovci. My sa pozrieme na to ako je tomu u traderov.

Pozrime sa na psychológiu z hľadiska definícií a pojmov, ktoré nájdeme v slovníku:

Psychika (myseľ) - možno ju definovať ako súhrn duševných dejov počas celého ľudského života. Jedná sa o schopnosť človeka odrážať svojimi stavmi okolité skutočnosť. Psychika má biologický základ, je vybavená funkciami, ktoré umožňujú plniť biologické ciele. Mnohí psychológovia tvrdia, že si uvedomujeme iba len jej malú časť. Psychika má dve významné kategórie a to vedomie a nevedomie. V súčasnej dobe rozlišujeme:

psychiku senzomotorickú (odráža rozdielne vlastnosti prostredia)
percepčné (odráža zložité javy)
intelektuálne (postihuje vzájomné vzťahy a zákonitosti, ide teda o súhrn duševných obsahov a funkcií človeka).

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účtePrežívanie vnímame ako sled uvedomovaných psychických zážitkov duševného obsahu. Rozum, cit a vôľa sa všeobecne považujú za tri hlavné zložky prežívania. Preto má každý psychický prežitok tri zložky, a to poznávacie, citovú a motivačný, ktoré prebiehajú pri rôznych stupňoch jasnosti vedomia alebo bdelosti.

SPRÁVANIE vnímame ako akúkoľvek vonkajšiu činnosť, teda telesnú aktivitu, ktorej sa dá ľahko pozorovať, zaznamenávať alebo merať (mimika, gestikulácia, zvýšenie krvného tlaku, slinenie). Ide teda o súhrn vonkajších prejavov, činností rokovaní a reakcií organizmu. Na molekulárnej úrovni je riadené hypotalamom a limbickým systémom. Rozlišujeme správanie voľné (úmyselné, zámerné), ktoré vedie k určitému rokovania a aktivite a je riadené vedomým zámerom, a mimovoľné (mimovoľné) napospol ide o nepodmienené reflexy alebo vrodenej automatizmu.

Molekulárne správanie - napr zmeny krvného tlaku
Molárne správanie - účelná aktivita (väčšinou učenie) s cieľom dosiahnuť ciele (prevažne nasýtenia, ukojenie, saturácie a pod)
Správanie verbálne - zahŕňa reč, voľní
Správanie neverbálne - zahŕňa vzájomné vzťahy, mimovoľné
Vzťahová dimenzia - stupeň intimity a moci

Teórií by sme mohli zaplniť stovky stránok. Ale pre nás je dôležitá prax a to ako dokážeme psychiku ovládať alebo aspoň pochopiť a využiť pre náš trading. Zámerne som vybral definícia troch oblastí psychológie - Psychika, prežívanie, SPRÁVANIE, ktoré úzko súvisí s naším obchodovaním. Je všeobecne rozšírený názor, že psychológia tvorí 80% úspechu ziskového obchodovania. 80%! Teda ak je toto pravda, tak "stačí" obchodovať psychologicky.

Kameň úrazu je v tom, že človek je bytosť natoľko zložitá a komplikovaná, že niekedy nestačí celý život na to, aby sa v nej "jeden" vyznal. A asi aj preto, to čo vyzerá na prvý pohľad jednoducho, je v konečnom dôsledku nekonečne zložité.

Kozmonauti, ktorí sa chystajú k letu do vesmíru, sa dlho dopredu učia a pripravujú na jednotlivé fázy letu. Tisíckrát simulujú jednu situáciu a pripravujú sa na rôzne možnosti, ktoré môžu nastať. Musia poznať sami seba, svoje reakcie, ale aj reakcie ostatných členov posádky. Musia byť pripravení na KAŽDÚ alternatívu, ktorá môže nastať v priebehu letu. Musia byť pripravení aj fyzicky. Strávi hodiny a dni na rôznych trenažéroch a prístrojoch len pre to, aby ich NIČ neprekvapilo.

A prečo vlastne? Pretože inak im pôjde o život! Jediné zlyhanie čohokoľvek a kohokoľvek a ide im o holý život. A my potom sledujeme správy v televízii a počujeme ako kozmonaut XY vystúpil do vesmíru, aby opravil nejaké zariadenia. A berieme to ako samozrejmosť. Ale málokto si uvedomí koľko je za takú správou práce, tvrdej práce a driny. Podobne vrcholoví športovci. Trénujú roky denne len preto, aby mohli reprezentovať na olympiáde. Ale ak v daný okamih budú na 100% fyzicky pripravení, ale nebudú pripravení psychicky, znamená to celkom iste zbytočnú snahu a prehru. A rovnaké je to s tradingom.

Naučte sa spoznať seba samotného, ​​SVOJU PSYCHYKU, SVOJE MYSLENIE, SVOJE REAKCIE. Pozoruj svoje prežitky, citové a rozumové. Skúmaj SVOJU Vôľu. Uvedomujte si SVOJE SPRÁVANIE. To je základ pre vybudovanie dobrej východiskovej pozície pri obchodovaní.

Bitky sa vyhrávajú pred ich začiatkom (Sun Tzu). To znamená, že Váš mentálny stav a Vaša príprava bude skutočne reálne rozhodovať výsledku daného obchodu ešte predtým, než otvoríte danú pozíciu.

Naša bitka teda začína sebapoznaním, pochopením toho ako sa cítim a prečo sa tak cítim. Musíme si uvedomiť, čo vlastne od tradingu očakávame.

10 hlavných úloh špičkového obchodovania:

seba-analýza
duševné cvičenia - schopnosť koncentrácie
vyhľadávanie obchodov s nízkym rizikom
zacielenie - schopnosť dosiahnuť najlepších podmienok pre obchod
akcia - schopnosť bez mihnutia oka spustiť vopred naplánovaný obchod
monitorovanie - schopnosť monitorovať priebeh všetkých otvorených i plánovaných obchodov
realizácia ziskov - ukončenie obchodu
denné vyhodnotenie - schopnosť spracovať výsledky nášho obchodovania
pravidelná kontrola - schopnosť objektívneho posúdenia funkčnosti obchodného systému a jeho dodržiavanie

Aj keď, sa snažíme vyhľadávať obchody s nízkym rizikom, napriek tomu sa nevyhneme stratám. To je dôležitá súčasť našej psychiky - zmieriť sa s tým že budeme strácať, že prídu stratové obchody. Mnoho ľudí v strachu zo straty radšej neobchoduje. Niektorí doslova neznesú ten pocit, že niečo nevyjde, že to nefunguje na 100%. Obchodník s dobrou psychikou však vie, že straty nevyhnutne prídu a je na to pripravený.

Ďalšou častou frustráciou obchodníkov býva nezobchodovaná príležitosť. Sú schopní udierať hlavou do steny, že si nechali uniknúť "takú" príležitosť - taká škoda! "To si nikdy neodpustím!" Mám pre Vás dobrú správu: žiadny obchod, ktorý Vám unikol (nepripraveným) sa nevyrovná obchodu, ktorý je pred Vami, na ktorý sa pripravíte a do ktorého vstúpite. Myšlienky na uniknuté obchody sú zavádzajúce. Nemusíte zachytiť každý pohyb na trhu. Budú vždy existovať ďalšie obchodné príležitosti.

POROZUMENIE RIZIKU A JEHO POUŽITIE

"Ak nebudete riskovať, potom ste na najlepšej ceste k strate. Ak totiž nepodstoupíte riziko, potom riziko dorazí k Vám. Proste neexistuje spôsob ako sa vyhnúť riziku. "(David Vicott)

Porozumenie riziku je veľmi ťažké, pretože je to veľmi subjektívne tématika, ktorá pre každého jednotlivca obnáša rôzne dimenzie. Ak sa budeme zaoberať rizikom z obchodovania, potom toto riziko predstavuje kolísavosť výkonnosti investovaného kapitálu.

Okrem toho má každý obchodník svoj vlastný subjektívny pohľad na riziko, čo niekedy môže mať malú súvislosť s výkonnosťou kapitálu, ale skôr to súvisí so strachom, ktorý daný človek prisudzuje súvisiace aktivite.

Väčšina ľudí pod tlakom názoru verejnosti a médií považuje obchodovanie za rýdze "gambling" (hazard). Tento názor je potvrdzovaný väčšinou obchodníkov, ktorí na trhoch stráca peniaze. Obavy z obchodovania sú potom úplne prirodzené.


Tým, že sa nevieme na riziko psychicky a duševne pripraviť, nechávame priestor nášmu podvedomému rokovaní a prirodzeným sklonom, ktoré nám zabraňujú ukončiť stratové aktivity ešte pred tým, než sa zmení vo finančnú katastrofu. Znie to možno nelogicky, ale je to pravda. Podvedome konáme proti logickému mysleniu a nechávame straty rast do obrovských rozmerov, zatiaľ čo zisky vyberáme veľmi skoro.

Dnešná spoločnosť a kultúrna výchova je založená na odmietanie neúspechu. Ten, kto nie je úspešný, nemá v spoločnosti rešpekt. A pritom porážka a neúspech je prirodzenou súčasťou života. Ten, kto je schopný sa vyrovnať s touto skutočnosťou a akceptuje straty z obchodovania je pripravený na úspešnú dráhu tradera.

Kúzlo profesionálnych obchodníkov je v tom, že podstupujú relatívne malé riziko. Vyhľadávajú obchody s nízkym rizikom. Konzistencia výkonnosti obchodníka nám dáva okrem iného obrázok o tom ako je schopný sa vysporiadať so stratami a ako sa mu darí vyhľadávať nízko rizikové obchody.

Konečným cieľom obchodníka by teda malo byť poznanie seba samého, vytvorenie si vlastného názoru. Nespoliehať sa na druhých, ale sám na seba. Moje rozhodnutie je jedinečné a som za neho zodpovedný. Musím vedieť prijímať straty a vedieť, že sú súčasťou víťazstvo. Musím poznať svoje reakcie v krízových situáciách a predchádzať im. Psychológia obchodníka tvorí 80% úspechu. Na to nezabúdajme.