piatok 27. mája 2011

Psychológia a Riziko

Psychológia a riziko - dve slová, úzko spolu späté, zvlášť v prípade, keď sa bavíme o tradingu. Psychológia je dôležitá vo všetkých oblastiach ľudského života. Preto tiež môžeme nájsť veľkú škálu prirovnaní a príkladov toho, čo môže zlá psychika spôsobiť človeku, ktorý je inak špičkovo pripravený. Čítankovým príkladom môžu byť vrcholoví športovci. My sa pozrieme na to ako je tomu u traderov.

Pozrime sa na psychológiu z hľadiska definícií a pojmov, ktoré nájdeme v slovníku:

Psychika (myseľ) - možno ju definovať ako súhrn duševných dejov počas celého ľudského života. Jedná sa o schopnosť človeka odrážať svojimi stavmi okolité skutočnosť. Psychika má biologický základ, je vybavená funkciami, ktoré umožňujú plniť biologické ciele. Mnohí psychológovia tvrdia, že si uvedomujeme iba len jej malú časť. Psychika má dve významné kategórie a to vedomie a nevedomie. V súčasnej dobe rozlišujeme:

psychiku senzomotorickú (odráža rozdielne vlastnosti prostredia)
percepčné (odráža zložité javy)
intelektuálne (postihuje vzájomné vzťahy a zákonitosti, ide teda o súhrn duševných obsahov a funkcií človeka).

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účtePrežívanie vnímame ako sled uvedomovaných psychických zážitkov duševného obsahu. Rozum, cit a vôľa sa všeobecne považujú za tri hlavné zložky prežívania. Preto má každý psychický prežitok tri zložky, a to poznávacie, citovú a motivačný, ktoré prebiehajú pri rôznych stupňoch jasnosti vedomia alebo bdelosti.

SPRÁVANIE vnímame ako akúkoľvek vonkajšiu činnosť, teda telesnú aktivitu, ktorej sa dá ľahko pozorovať, zaznamenávať alebo merať (mimika, gestikulácia, zvýšenie krvného tlaku, slinenie). Ide teda o súhrn vonkajších prejavov, činností rokovaní a reakcií organizmu. Na molekulárnej úrovni je riadené hypotalamom a limbickým systémom. Rozlišujeme správanie voľné (úmyselné, zámerné), ktoré vedie k určitému rokovania a aktivite a je riadené vedomým zámerom, a mimovoľné (mimovoľné) napospol ide o nepodmienené reflexy alebo vrodenej automatizmu.

Molekulárne správanie - napr zmeny krvného tlaku
Molárne správanie - účelná aktivita (väčšinou učenie) s cieľom dosiahnuť ciele (prevažne nasýtenia, ukojenie, saturácie a pod)
Správanie verbálne - zahŕňa reč, voľní
Správanie neverbálne - zahŕňa vzájomné vzťahy, mimovoľné
Vzťahová dimenzia - stupeň intimity a moci

Teórií by sme mohli zaplniť stovky stránok. Ale pre nás je dôležitá prax a to ako dokážeme psychiku ovládať alebo aspoň pochopiť a využiť pre náš trading. Zámerne som vybral definícia troch oblastí psychológie - Psychika, prežívanie, SPRÁVANIE, ktoré úzko súvisí s naším obchodovaním. Je všeobecne rozšírený názor, že psychológia tvorí 80% úspechu ziskového obchodovania. 80%! Teda ak je toto pravda, tak "stačí" obchodovať psychologicky.

Kameň úrazu je v tom, že človek je bytosť natoľko zložitá a komplikovaná, že niekedy nestačí celý život na to, aby sa v nej "jeden" vyznal. A asi aj preto, to čo vyzerá na prvý pohľad jednoducho, je v konečnom dôsledku nekonečne zložité.

Kozmonauti, ktorí sa chystajú k letu do vesmíru, sa dlho dopredu učia a pripravujú na jednotlivé fázy letu. Tisíckrát simulujú jednu situáciu a pripravujú sa na rôzne možnosti, ktoré môžu nastať. Musia poznať sami seba, svoje reakcie, ale aj reakcie ostatných členov posádky. Musia byť pripravení na KAŽDÚ alternatívu, ktorá môže nastať v priebehu letu. Musia byť pripravení aj fyzicky. Strávi hodiny a dni na rôznych trenažéroch a prístrojoch len pre to, aby ich NIČ neprekvapilo.

A prečo vlastne? Pretože inak im pôjde o život! Jediné zlyhanie čohokoľvek a kohokoľvek a ide im o holý život. A my potom sledujeme správy v televízii a počujeme ako kozmonaut XY vystúpil do vesmíru, aby opravil nejaké zariadenia. A berieme to ako samozrejmosť. Ale málokto si uvedomí koľko je za takú správou práce, tvrdej práce a driny. Podobne vrcholoví športovci. Trénujú roky denne len preto, aby mohli reprezentovať na olympiáde. Ale ak v daný okamih budú na 100% fyzicky pripravení, ale nebudú pripravení psychicky, znamená to celkom iste zbytočnú snahu a prehru. A rovnaké je to s tradingom.

Naučte sa spoznať seba samotného, ​​SVOJU PSYCHYKU, SVOJE MYSLENIE, SVOJE REAKCIE. Pozoruj svoje prežitky, citové a rozumové. Skúmaj SVOJU Vôľu. Uvedomujte si SVOJE SPRÁVANIE. To je základ pre vybudovanie dobrej východiskovej pozície pri obchodovaní.

Bitky sa vyhrávajú pred ich začiatkom (Sun Tzu). To znamená, že Váš mentálny stav a Vaša príprava bude skutočne reálne rozhodovať výsledku daného obchodu ešte predtým, než otvoríte danú pozíciu.

Naša bitka teda začína sebapoznaním, pochopením toho ako sa cítim a prečo sa tak cítim. Musíme si uvedomiť, čo vlastne od tradingu očakávame.

10 hlavných úloh špičkového obchodovania:

seba-analýza
duševné cvičenia - schopnosť koncentrácie
vyhľadávanie obchodov s nízkym rizikom
zacielenie - schopnosť dosiahnuť najlepších podmienok pre obchod
akcia - schopnosť bez mihnutia oka spustiť vopred naplánovaný obchod
monitorovanie - schopnosť monitorovať priebeh všetkých otvorených i plánovaných obchodov
realizácia ziskov - ukončenie obchodu
denné vyhodnotenie - schopnosť spracovať výsledky nášho obchodovania
pravidelná kontrola - schopnosť objektívneho posúdenia funkčnosti obchodného systému a jeho dodržiavanie

Aj keď, sa snažíme vyhľadávať obchody s nízkym rizikom, napriek tomu sa nevyhneme stratám. To je dôležitá súčasť našej psychiky - zmieriť sa s tým že budeme strácať, že prídu stratové obchody. Mnoho ľudí v strachu zo straty radšej neobchoduje. Niektorí doslova neznesú ten pocit, že niečo nevyjde, že to nefunguje na 100%. Obchodník s dobrou psychikou však vie, že straty nevyhnutne prídu a je na to pripravený.

Ďalšou častou frustráciou obchodníkov býva nezobchodovaná príležitosť. Sú schopní udierať hlavou do steny, že si nechali uniknúť "takú" príležitosť - taká škoda! "To si nikdy neodpustím!" Mám pre Vás dobrú správu: žiadny obchod, ktorý Vám unikol (nepripraveným) sa nevyrovná obchodu, ktorý je pred Vami, na ktorý sa pripravíte a do ktorého vstúpite. Myšlienky na uniknuté obchody sú zavádzajúce. Nemusíte zachytiť každý pohyb na trhu. Budú vždy existovať ďalšie obchodné príležitosti.

POROZUMENIE RIZIKU A JEHO POUŽITIE

"Ak nebudete riskovať, potom ste na najlepšej ceste k strate. Ak totiž nepodstoupíte riziko, potom riziko dorazí k Vám. Proste neexistuje spôsob ako sa vyhnúť riziku. "(David Vicott)

Porozumenie riziku je veľmi ťažké, pretože je to veľmi subjektívne tématika, ktorá pre každého jednotlivca obnáša rôzne dimenzie. Ak sa budeme zaoberať rizikom z obchodovania, potom toto riziko predstavuje kolísavosť výkonnosti investovaného kapitálu.

Okrem toho má každý obchodník svoj vlastný subjektívny pohľad na riziko, čo niekedy môže mať malú súvislosť s výkonnosťou kapitálu, ale skôr to súvisí so strachom, ktorý daný človek prisudzuje súvisiace aktivite.

Väčšina ľudí pod tlakom názoru verejnosti a médií považuje obchodovanie za rýdze "gambling" (hazard). Tento názor je potvrdzovaný väčšinou obchodníkov, ktorí na trhoch stráca peniaze. Obavy z obchodovania sú potom úplne prirodzené.


Tým, že sa nevieme na riziko psychicky a duševne pripraviť, nechávame priestor nášmu podvedomému rokovaní a prirodzeným sklonom, ktoré nám zabraňujú ukončiť stratové aktivity ešte pred tým, než sa zmení vo finančnú katastrofu. Znie to možno nelogicky, ale je to pravda. Podvedome konáme proti logickému mysleniu a nechávame straty rast do obrovských rozmerov, zatiaľ čo zisky vyberáme veľmi skoro.

Dnešná spoločnosť a kultúrna výchova je založená na odmietanie neúspechu. Ten, kto nie je úspešný, nemá v spoločnosti rešpekt. A pritom porážka a neúspech je prirodzenou súčasťou života. Ten, kto je schopný sa vyrovnať s touto skutočnosťou a akceptuje straty z obchodovania je pripravený na úspešnú dráhu tradera.

Kúzlo profesionálnych obchodníkov je v tom, že podstupujú relatívne malé riziko. Vyhľadávajú obchody s nízkym rizikom. Konzistencia výkonnosti obchodníka nám dáva okrem iného obrázok o tom ako je schopný sa vysporiadať so stratami a ako sa mu darí vyhľadávať nízko rizikové obchody.

Konečným cieľom obchodníka by teda malo byť poznanie seba samého, vytvorenie si vlastného názoru. Nespoliehať sa na druhých, ale sám na seba. Moje rozhodnutie je jedinečné a som za neho zodpovedný. Musím vedieť prijímať straty a vedieť, že sú súčasťou víťazstvo. Musím poznať svoje reakcie v krízových situáciách a predchádzať im. Psychológia obchodníka tvorí 80% úspechu. Na to nezabúdajme.

streda 25. mája 2011

Money Management

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Nudná štatistika a jednoduchá matematika je kľúčom k úspešnému obchodovaniu. Objasníme si hlavné úlohy MONEY MANAŽÉRSTVA. Pozrieme sa podrobne, aké veľké riziko môžeme podstúpiť a prečo. Koľko musíme zarobiť po niekoľkých stratových obchodoch, aby sme sa opäť dostali na pôvodnú výšku kapitálu. Zistíme, že sa dá zarobiť aj keď máme malú úspešnosť obchodov.

Jednou z najdôležitejších častí seriálu o FOREX a obchodovaní na burze vo všeobecnosti je práve money management - čiže riadenie peňazí. A je to práve jednoduchá matematika a štatistika, na základe ktorej zistíme čo je a čo nie je bezpečné pre naše obchodovanie.

Ak obchodujeme bez money managementu tak hazardujeme so svojimi peniazmi.

Dôležité termíny z pohľadu MM:

drawdown pokles kapitálu (strata)
risk / reward ratio RRR pomer risk / zisk
risk na jeden obchod

Čo je úlohou money managementu (MM)?

zabezpečiť prežitie
zabezpečiť malé straty
zabezpečiť stabilné zisky

ad 1 prežitie zabezpečíme jednoducho tak, že nebudeme riskovať celý kapitál na jeden obchod, ešte lepšie, určíme si, že budeme riskovať len určité percento kapitálu tak aby nás neohrozila ani "hrôzostrašná" séria strát idúce za sebou (DRAWDOWN).

Záleží len na vás, aké percento kapitálu si určíte pre svoje stratové obchody. Profesionáli hovoria o tom, že riskujú na jeden obchod 2-3% celkového kapitálu. Zdá sa vám to málo? O.K. môžete riskovať aj viac, trebárs 10%, ale poďme sa spoločne pozrieť na prehľadnú tabuľku, kde môžeme vidieť rozdiel medzi riskom 2% a 10% kapitálu, pri výške účtu $ 10,000 a "hrôzostrašné" sériu 16tich strát.


Obchod číslo:                 Účet celkom v $    Na každý obchod riskujeme 2%
1
$ 10 000
$ 200
2
$ 9 800
$ 196
3
$ 9 604
$ 192
4
 $ 9 412
$ 188
5
$ 9 224
$ 184
6
$ 9 039
$ 181
7
$ 8 858
$ 177
8
$ 8 681
$ 174
9
$ 8 508
$ 170
10
$ 8 337
$ 167
11
$ 8 171
$ 163
12
$ 8 007
$ 160
13
$ 7 847
$ 157
14
$ 7 690
$ 154
15
$ 7 536
$ 151
16
$ 7 386
$ 148


Obchod číslo:   Účet celkom v $    Na každý obchod riskujeme 10%
1
$ 10 000
$ 1000
2
$ 9 000
$ 900
3
$ 8 100
$ 810
4
$ 7 290
$ 729
5
$ 6 561
$ 656
6
$ 5 905
$ 590
7
$ 5 314
$ 531
8
$ 4 783
$ 478
9
$ 4 305
$ 430
10
$ 3 874
$ 387
11
$ 3 487
$ 349
12
$ 3 138
$ 314
13
$ 2 824
$ 282
14
$ 2 542
$ 254
15
$ 2 288
$ 229
16
$ 2 059
$ 206

Všimnite si, že ak riskujeme 10% z účtu tak už po sérii siedmich stratových obchodov sme na 50% pôvodnej výšky nášho účtu a po 16ti stratách idúcich za sebou sme de facto na nule. Ak riskujeme 2% kapitálu na každý obchod, tak aj po 16tich stratách budeme na 75% pôvodnej výšky účtu. Samozrejme, že asi nebudeme obchodovať systém, ktorý by nám nadelil 16 strát idúcich za sebou. Ale pre ilustráciu je to nanajvýš vhodný príklad. Preto si zapamätáme: MM nás MUSÍ ochrániť pred krachom.
Tragédia vyššie uvedenej tabuľky nespočíva v samotnej skutočnosti straty účtu po 16ti stratách, ale v tom, že s každou ďalšou stratou je ťažšie a ťažšie zhodnotiť zvyšok kapitálu na pôvodných 100%. Pozrime sa na ďalšiu tabuľku, ktorá nám to jasne dokazuje.

Stratený kapitál
% potreba, aby sme sa dostali na pôvodnú výšku kapitálu
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
11%
25%
43%
67%
100%
150%
233%
400%
900%


V prípade, že stratíme 50% kapitálu, musíme zhodnotiť zvyšok 100%, aby sme sa dostali na pôvodnú výšku kapitálu. V prípade, že stratíme 90% kapitálu, musíme zvyšný kapitál zhodnotiť 900% (!!!), aby sme sa dostali na pôvodnú výšku kapitálu. Je to jednoduchá matematika.

ÚLOHOU MONEY MANAŽÉRSTVA JE OCHRÁNIŤ VÁŠ KAPITÁL. Nikdy neriskujte viac než 2% vášho konta. Tým tiež zaisťujete malé straty, čo je druhou úlohou MM. Ako vidíme, všetky úlohy MM idú ruka v ruke.


Ďalšou úlohou MM je stabilizovať, prípadne zvyšovať zisky. Zjednodušene povedané to ide tak, že obchodujete systém, kedy máte možnosť zarobiť napr 3x viac ako riskujete. Potom obchodujete s tzv RRR 3:1. Ak váš risk je napr $ 500 a vaše zisky $ 1,500 stačí vám systém s úspešnosťou 50%, aby ste solídne zarábali. Opäť sa poďme pozrieť na tabuľku.

Obchody
Straty
Zisky
1
$ 500

2

$ 1500
3
$ 500

4

$1 500
5
$ 500

6

$ 1500
7
$ 500

8

$ 1 500
9
$ 500

10

$ 1 500
Celkem
$ 2 500
$ 7 500

Vidíme, že v tomto prípade po 10 obchodoch s úspešnosťou 50% môžeme dosiahnuť zisk $ 5,000. Kedykoľvek obchodujeme s dobrým pomerom RRR, sú naše šance na zisk omnoho väčšie, aj keď máme nižšie percento úspešných obchodov.

Chcite bohatnúť pomaly. Straty prichádzajú rýchlo a ničia nás, ale zisky sa kumulujú pomaly. Je potreba to mať neustále na zreteli a logicky uvažovať. Základom je neriskovať viac než si môžem dovoliť a zároveň sa snažiť mať systém s čo najväčšou úspešnosťou a čo najlepším RRR. Pri tom všetkom si zachovať chladnú hlavu a sedliacky rozum.

Plus500

sobota 21. mája 2011

Ako sa stať forexovým obchodníkom

Pozrieť cenu
Kúpiť


Naučte sa zarábať na menových trhoch.

Jasným a zrozumiteľným jazykom vám vysvetlí všetko od názvoslovie Forexe a základov technickej analýzy, cez pokročilé indikátory a grafické formácie až po money management a psychológiu tradingu. Podrobne je tu popísaná aj unikátna metóda technickej analýzy Fibonacci, ktorú mnoho traderov nevie používať. Pritom sa jedná o osvedčenú ziskovou metódu.

Táto 235-tich stránková kniha Vás ďalej oboznámi s celou radou podrobne vysvetlených obchodných systémov alebo kritérií, ako si vybrať toho najlepšieho brokera a na čo si dať pri ich výbere pozor. Mimo to sa dozviete, ako to chodí v zákulisí tradingu, koľko času ním ľudia bežne trávia a ako vyzerá pracovný deň profesionálneho tradera.

Forex môže byť skvelým spôsobom, ako si privyrábať k platu aj serióznym biznisom. Skutočne uspieť na menových trhoch je ale beh na dlhú trať. Táto kniha vás takto "neľahkým" pretekmi bezpečne prevedie, pomôže Vám vyvarovať sa rizík a maximalizovať Vaše zisky. Ak to teda s obchodovaním myslíte vážne, "Ako sa stať forexovým obchodníkom" vám rozhodne nesmie chýbať.

Obsah knihy:

Úvod
Čo je to Forex
Kto je súčasťou Forexe
Menové páry
Ako správne čítať Forex čísla
Obchodné hodiny forexu
Analýza vývoja ceny na FX trhu
Fundamentálna analýza na Forexe
Technická analýza a FX
Druhy grafov a formácie
Uptrend a Downtrend
Support a rezistencia
Trendové čiary - použitie v praxi
Kĺzavé priemery
Technické INDIKÁTORY a ich použitie v praxi (MACD, RSI, Williams% R, Stochastic, CCI, ADX indikátor, Parabolic SAR)
Bollinger Bands - Bollingerova pásma
Divergencia veľmi ziskové stratégie
Pivot Points - ako ich správne používať
Fibonacci - dokonalé vysvetlenie
Fibonacci retracement (Fibonacciho úrovne spätných pohybov)
Fibonacci Expansion
Fibonacci Arcs (oblúky)
Fibonacci Fans (vejáre)
Fibonacci Time Zones (Fibonacciho časové pásma)
Grafické vzory a formácie
Záver k Technické analýze
Obchodné časové rámce
Money management
Money management - navyšovanie pozícií
Psychológia a riziko
Výber FX brokera
Finančná náročnosť a poplatky
Forex demo - škola hrou
Typy objednávok na forexu a ako ich používať
Obchodné systémy - ako je vytvárať a na čo si dať pozor
Obchodné denník
Ako si otvoriť Live obchodný účet
Ste pripravení obchodovať na Forexe?
Záver
Dôležitý slovník pojmov - FOREX
Dodatok ku knihe
Ako vyzerá deň FX tradera
O autorovi

Kniha vychádza vo formáte B5, obsahuje 235 strán textov a grafov, v lepené-viazanej väzbe (V4) s lesklou obálkou.

Názov knihy: Ako sa stať FOREXOVÝM obchodníkom
Počet strán: 235

štvrtok 19. mája 2011

Miliardový obchod: George Soros


Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte
V tomto článku by som chcel opísať legendárnu špekuláciu, na ktorej George Soros zarobil celú miliardu a navždy si tak privlastnil priezvisko "Muž, ktorý porazil Bank of England".

Legendárny investor George Soros, vlastným menom György Schwartz, sa narodil v Budapešti roku 1930. V päťdesiatych rokoch žil v Anglicku, kde tiež vyštudoval prestížnu londýnsku ekonomickú univerzitu. V roku 1956 presídlil do USA kde neskôr spolu s ďalším legendárnym investorom Jimom Rogersom založil investičnú spoločnosť Soros Fund Management. Najznámejším fondom, ktorý táto spoločnosť spravuje je Quantum Fund.

Situácia v roku 1992

V súčasnosti je prevažná väčšina mien "plávajúcich". To znamená, že silu meny určuje trh (ignorujte intervencie centrálnych bánk a kroky niektorých vlád s cieľom ovplyvniť kurz). Ďalej to tiež znamená to, že vývoj v danej krajine je reflektované vývojom jej kurzu. Ak ekonomika stagnuje alebo má iné problémy, menový kurz padá (väčšinou), čo zlacňuje export a môže pomôcť znovunaštartovanie ekonomiky. Predtým však bola situácia iná. Meny boli zafixované vnútri "pásiem" a ak by sa mena dostala mimo vopred stanovené pásmo, centrálna banka "postihnutej" krajiny musela intervenciou dostať kurz späť do stanoveného pásma. Európske štáty definovali tieto pásma v rámci európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM).

Európsky mechanizmus výmenných kurzov, ktorý zafixoval menové kurzy jednotlivých krajín bol vytvorený už v roku 1979. Veľká Británia najskôr členstva odmietla, ale v októbri 1990 na popud premiéra Johna Majora zmluvu o prístupe podpísala. Členstvo v ERM zaväzovalo centrálnu banku "Bank of England" (BoE), aby intervenovala na trhu nakupovaním / predávaním GBP v prípade, že by sa menový kurz medzi GBP a menami ostatných členov zmenil o + / - 6% od dohodnutého kurzu. Proti nemeckej marke "DEM" bol kurz nastavený na 2.95. Ak by teda GBP oslabila pod 2.773 oproti DEM, BoE by bola nútená nakupovať GBP a ak by GBP posilnila nad 3.127 BoE by musela predávať GBP kým by sa cena nevrátila do akceptovateľného pásma.

Inflácia vo Veľkej Británii bola v roku 1992 trojnásobná v porovnaní s Nemeckom, úrokové sadzby ale boli nižšie než v Nemecku. Ak by menový kurz bol plávajúci, libra by oslabila a vyrovnala tak existujúcu nerovnováhu. Fixný menový kurz však nemohol túto situáciu prirodzene vyriešiť oslabením GBP. Investori na čele s Georgeom Sorosom teda začali predávať GBP, pretože predpovedali, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná a skôr alebo neskôr BoE nebude schopná udržať tlak trhu. Tento predpoklad sa vyplnil v stredu 16. septembra 1992.

Čierna streda

Kvôli neutíchajúcim predajom GBP čoraz častejšie atakoval hranicu, keď britská vláda musela intervenovať a umelo tak udržiavať GBP silnejšie. Ministerský predseda musel autorizovať intervencie v rádoch miliárd libier. V stredu 16. septembra 1992 dospela situácia tak ďaleko, že BoE bola nútená zvýšiť úrokové sadzby z 10% na 12% v snahe zastaviť predaja GBP. Keď sa po niekoľkých málo hodinách ukázalo, že tento krok nemal efekt, BoE prisľúbila, že zdvihne sadzby dokonca až na 15%. Aj tento prísľub sa však minul účinkom. Ten istý večer vláda oznámila, že sa Veľká Británia vzdáva členstva v ERM a nebude už teda nútená umelo udržiavať GBP silnú. V ten moment už neexistoval nikto, kto by pád GBP dokázal zastaviť. Pre tento deň sa vžil názov "čierna streda".

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj kurzu libry (GBP) proti nemeckej marke (DEM)Je pravdepodobné, že George Soros mal pozície na niekoľkých menách. Základná pozícia však bola GBP / DEM (bol to práve rozdiel v inflácii a úrovňou sadzieb medzi Britániou a Nemeckom, ktorý priviedol Sorosa na túto špekuláciu). Na priloženom grafe vidíme vývoj tohto páru. Ešte na konci augusta sa libra obchodovala okolo 2.800. Na začiatku novembra už to bolo 2.400. V priebehu necelých dvoch mesiacov teda libra oslabila o necelých 15%. Pár GBPUSD sa na konci roka 1992 prepadol z 1.94 na 1.51 (-22%) a pár GBPJPY spadol z 245 na 188 (-23%).

Vývoj kurzu libry voči USD
V roku 2005 britská štátna správa v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám publikovala správu, že celkové straty ako dôsledok intervencií dosiahli 3.3 miliardy libier.

Profit na short pozíciách

Presná suma, ktorú George Soros na tejto špekulácii zarobil nie je známa. Niektoré zdroje uvádzajú, že zarobil miliardu GBP, iné zase tvrdia, že zarobil miliardu USD. Známy denník "The Times" údajne v októbri 1992 vytlačil rozhovor s Georgeom Sorosom, v ktorom investor tvrdí, že celková krátka pozícia na GBP bola ekvivalentom približne 10 miliárd USD.

Plus500


Záver

Sorosova pozície na GBP v roku 1992 je považovaná za jednu z najväčších, najúspešnejších a najpresnejších špekulácií v histórii Forexe. Podobných, aj keď menších a menej profitabilných, špekulácií má vo svojom životopise Soros hneď niekoľko (napríklad stávka na pád talianskej líry tiež v roku 1992 alebo opätovné špekulácie na pád GBP v priebehu roka 2008).

Kvôli svojim obrovským špekuláciám je často George Soros považovaný za manipulátora trhu, ktorý je obviňovaný z ekonomického kolapsu a "vydierania" ním vyhliadnutých krajinách. S jeho schopnosťou "vyžmýkať" z trhu posledný možný dolár však kontrastuje jeho bohatá charitatívna činnosť, podpora vzdelávacích programov a organizácií podporujúcich demokraciu a slobodné myslenie po celom svete. Jeho celkové imanie sa odhaduje na viac ako 14 miliárd USD.

Ak vás myšlienky a obchody Georgea Sorosa zaujali, určite neprehliadnite knihu Krotitelia trhov, ktorá vyšla v českom preklade. Ide o vynikajúcu knihu, ktorá ponúka pohľad na dianie na finančných trhoch pohľadom svetových osobností investovania a opisuje úspechy ai neúspechy Sorosa.

utorok 17. mája 2011

EUR/JPY: technická analýza

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte
Krížový menový pár EURJPY vytvoril dočasné low na 113,40, blízko 112,90 - 61,8% Fibonacci retracement medzi hodnotami 106,49 a 123,31. V tejto chvíli trh krátkodobo rastie. Ak trh neprerazia hladinu 112,90 môže pokračovať ďalej v raste až k rezistencii 116,00. Po prerazení tejto rezistencie by ďalší rast mohol smerovať až k hladine 116,90.

Na dennom grafe vidíme dominantné downtrend, v ktorom sa menový pár nachádza a trh v ňom bude pravdepodobne pokračovať pri prerazenie dočasného dna na 113,40. A mohol by opäť začať testovať dlhodobé low na 105,42. Naopak pre potvrdenie prvých náznakov zmeny dlhodobého sentimentu bude potreba preraziť silnejšie rezistenciu na dočasnom high na 123,31. Potom by mohlo dôjsť k oživeniu a prevaha býkov potom môže hnať menový pár ďalej nahor.

streda 11. mája 2011

Slovník pojmov

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Nákupná cena (Ask Price, Buy Price)
Cena, za ktorú obchodníci nakupujú základnú menu a predávajú vedľajšie (ukazuje cenu ponuky, tj najlepšiu cenu, za ktorú môžete kontrakt nakúpiť).

Aussie
Hovorový výraz pre menový pár AUD / USD.

Základná mena (Base Currency)
Základná mena je prvá mena uvádzaná v menovom páre (v páre EUR / USD je základnou menou EUR). Základná mena vždy udáva menu obchodu, zisk alebo strata sa vypočíta v druhej mene.

Medvedí trh (Bear Market)
Obdobie poklesu cien.

Predajná cena (Bid Price, Sell Price)
Cena, za ktorú obchodníci predávajú základnú menu a nakupujú vedľajšie (ukazuje cenu dopytu). Je to teda najlepšia cena, za ktorú môžete konrakt predať.

Býčí trh (Bull Market)
Obdobie rastu cien.

Cable
Hovorový výraz pre menový pár GBP / USD.

Vedľajšie mena (Counter Currency)
Vedľajšie mena je v menovom páre vždy uvádzaná ako druhá. Napríklad v páre EUR / USD je vedľajší menou USD.

Krížový kurz (Cross Rate)
Je obchodovanie dvojica mien, z ktorých ani jedna nie je USD. Ak jednou z mien je USD nazývame túto dvojicu mien ako tzv menový pár.

Menový pár (Currency Pair)
Dvojica mien sa nazýva menový pár, ak raz obchodovanou menou je USD, inak sa používa výraz krížový kurz. Pri obchode vždy platí, že jednu menu nakupujete a druhú súčasne predávate.

Denné obchodovanie (Day Trading)
Otvorené pozície uzavrite ešte počas obchodného dňa, na konci obchodného dňa teda nemáte otvorené žiadne pozície.

Fed
Fed je skratka pre Federal Reserve tj centrálny bankový systém USA - obdoba našej ČNB. Tento úrad vydáva oznámenia týkajúce sa menovej politiky Spojených štátov, čo môže mať významný vplyv na Forex trh.

Forex
Forex, tiež FX, vznikol spojením slov Foreign Exchange. Je to trh s menami, kedy jednu menu nakupujete a druhú predávate.

Fundamentálna analýza (Fundamental Analysis)
Tento typ analýzy cien sa zameriava predovšetkým na makroekonomické údaje, ktoré majú vplyv na kurz meny.

Istenie proti strate (Hedging)
Je istenie proti kolísanie menového kurzu tým, že otvoríme viac pozícií súčasne, kde pozícia vzájomne minimalizujú risk medzi sebou. Zaujíma Ak vás táto problematika podrobnejšie kliknite tu.

Kiwi
Hovorový výraz pre menový pár NZD / USD.

Páka (Leverage)
Finančná páka vám umožní s menším kapitálom obchodovať väčšie objemy. Tento nástroj vám umožní zvýšiť váš potenciálny zisk, súčasne ale aj zvyšuje riziko obchodu. Ak sa o pákovom efekte chcete dozvedieť viac kliknite tu.

Dlhá pozícia (Long Position)
Ak je obchodník v dlhej pozícii znamená to, že otvoril pozíciu kúpi meny, u ktorej dúfa v rast (nízko kúpiť, vysoko predať).

Loonie
Hovorový výraz pre menový pár USD / CAD.

Lot
Je základná obchodni jednotka. Štandardný lot je tvorený 100 000 jednotiek základnej meny, mini lot tvorí 10 000 jednotiek a micro lot 1 000 jednotiek. Štandardné obchodné objem na ETOR's je mini lot.

Margin
Minimálny vklad, ktorý musíte mať pre danú transakciu na účte. Obchodovanie forexu na margin zvyšuje vašu kúpnu silu, súčasne ale tiež zvyšuje vaše straty. Viac informácií o ochodování na margin tu.

Bod (Pip)
Bod je najmenší možný prírastok hodnoty meny. Zvyčajne štvrtá číslica za desatinou čiarkou, (výnimku tvoria menový pár USD / JPY) tzn. zmena kurzu o 0,0001 znamená jeden bod.

Cenový trend (Price Trend)
Pohyb meny určitým smerom, napríklad býčie alebo medvedí trend. Obchodníci sa vďaka trendu snažia maximalizovať svoje zisky. Ak sa trendoch chcete dozvedieť viac kliknite tu.

Kurz (Rate)
Cena jednej meny je vyjadrená pomocou druhej meny.

Rizikový kapitál (Risk Capital)
Obchodník by mal investovať sumu, na ktoré nie je existenčne závislý a ktorej potenciálnu stratu si môže dovoliť.

Krátka pozícia (Short Position)
Ak je obchodník v krátkej pozícii znamená to, že predpokladá pokles hodnoty meny (vysoko nakúpiť, nízko predať).

Spread
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Stop Loss
Obchodné príkaz stop loss automaticky uzavrie pozíciu pokiaľ sa ceny vydajú proti vašej pozícii, a tak vás ochráni pred vyššou stratou. Pre ďalšie informácie kliknite tu.

Swissy
Hovorový výraz pre menový pár USD / CHF.

Realizovať zisk (Take Profit)
Obchodný pokyn, ktorý automaticky uzavrie pozíciu na určitej cene podľa požadovanej výšky zisku, ktorú nastavil obchodník. Tento príkaz môžete pre zrealizovanie vašich ziskov použiť aj vy. Kliknite tu, ak sa chcete dozvedieť viac o týchto príkazoch.

Technická analýza (Technical Analysis)
Technická analýza sa predovšetkým zameriava na analýzu grafov, pri tomto type analýzy sa predpokladá, že budúci pohyb meny môže byť do istej miery predvídateľný z historických pohybov ceny. Tu sa dozviete o technickej analýze ďalšie podrobnosti.

nedeľa 8. mája 2011

Súťaž XTB o milión a Mercedes SLK

Súťaž XTB Trading Cup v plnom prúde. Viete, ako začať a podľa čoho obchodovať?

XTB organizuje najväčšiu európsku investičnú súťaž v histórii.
Základné fakty o súťaži sú : K dispozícii sú až 3 súťažné účty, súťažiaci môžu investovať do akcií, forexu a komodít a tiež opcií s virtuálnym vkladom až 30 000 euro.

Cieľom je počas trvania súťaže dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie. Hlavná výhra je 1 000 000 EUR, 3 športové automobily Mercedes SLK alebo niektorá z ďalších hodnotných cien.

Súťaž trvá do 27. mája a registrovať sa možno kedykoľvek počas súťaže ( teda i teraz TU: Registrácia)

Skúsenosti z podobných investičných súťaží z minulých rokov napovedajú, že nikdy nie je neskoro začať súťažiť, pretože pri správnom výbere inštrumentu a objeme investovanej čiastky je možné získať zhodnotenie stoviek percent doslova v priebehu niekoľkých hodín.

nedeľa 1. mája 2011

Menové páry : live kurzy

Live kurzy najdôležitejších menových párov, ktoré sa obchodujú na menovej burze Forex

€25 zadarmo

V tom prípade máte teraz jedinečnú možnosť získať €25 bonus.
Nejedná sa o žiadne virtuálne peniaze ako pri demo účtoch.
Sú to reálne peniaze s ktorými môžete obchodovať na skutočnej burze s akciami, komoditami (zlato, ropa, káva...).
Taktiež si tieto peniaze plus prípadné zisky môžete vybať po uskutočnení niekoľkých obchodov.

Bonus je úplne zadarmo, z Vašej strany nie je potrebný žiadny vklad!!

Pozor! jedná sa o limitovanú ponuku.

Viac info