piatok 17. septembra 2010

Forex Signály

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Čo sú to forex signály?

Ľudovo povedané je to akási "nápoveda" , ktorú dostávame keď je vhodná doba obchodovať.
Ak chcete obchodovať na Forexe a nie ste si istý, či viete odhadnúť správny čas na predaj či nákup, môžete sa spoľahnúť na odborníkov, ktorí takéto signály poskytujú.

Samozrejme to nerobia zadarmo a nechávajú si za to platiť.

No je tu aj iná možnosť ako sa stať odberateľom kvalitných signálov úplne zadarmo.
A ešte k tomu sa budú aj automaticky vykonávať na Vašom obchodovacom účte.
Takže môžete obchodovať a zarábať úplne automaticky aj keď je Váš počítač vypnutý.

Samozrejme, že nikto nerobí nič také zadarmo. Títo poskytovatelia sú platení ale nie priamo Vami. Sú platení zo spreadu (rozdiel kurzov pri nákupe a predaji, ktorý si inkasuje Váš broker pri každom realizovanom obchode). Takže Vás to nestojí nič naviac, lebo spread platíte tak či tak aj keď obchodujete sami.

Tieto signály si môžete zadarmo vyskúšať aj na deme skôr než sa rozhodnete či budete obchodovať s reálnymi peniazmi. Vyskúšajte.

Len pre zaujímavosť....Top 5 poskytovateľov signálov vygenerovalo za posledný rok zisk $436,117 ! Výkonnosť poskytovateľov signálov

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte

nedeľa 5. septembra 2010

Riziko

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Riziko obchodovania na menovej burze Forex je priamo úmerné spôsobu Vašeho obchodovania a Vašej povahe. Samozrejme tak ako pri iných typoch investovania je prítomné aj tu a množstvo ľudí prišlo o veľké peniaze.

No pri správnych investičných stratégiách a dôslednom používaní stoplossu sa dá toto riziko obmedziť na minimum.

Dôležité je taktiež mať správny bankroll management, t.z určiť si percentuálnu čiastku, ktorú sme ochotní investovať do jednotlivých pozícií.

Samozrejme nemali by sme riskovať peniaze, ktoré si nemôžeme dovoliť stratiť.

Pri dodržiavaní týchto pravidiel je riziko investovania na forexe prijateľné.

Automatický Forex
Signály od profesionálov
realizované priamo na Vašom účte.

Demo účet

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Predtým než začnete obchodovať na Forexe s reálnymi peniazmi je vhodné si to vyskúšať na demo účte. Ten si otvoríte u reálneho brokera, ale neriskujete svoje peniaze.
Dostanete virtuálne peniaze s ktorými sa môžete naučiť obchodovať. Potom ak sa Vám to zapáči a zistíte, že Vám to ide, tak môžete prejsť na štandartný účet a obchodovať s reálnymi peniazmi.

Demo účet si môžete vytvoriť tu.

Príkazy

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Typy príkazov pri obchodovaní na Forexe


Inštrument, množstvo a nákup/predaj

Pri každom príkaze je potrebné vybrať si inštrument, ktorý chceme obchodovať. Ak napríklad chceme obchodovať menový pár dolár voči euru, vyberieme si z ponuky EUR/USD. Ďalej si zvolíme množstvo ktoré chceme obchodovať. Taktiež je nutné zvoliť si či chceme nakúpiť alebo predať menový pár. V prípade ak chceme nakúpiť euro, čiže predať doláre, zvolíme si nákup (ask alebo buy). Ak naopak chceme predať eurá, teda nakúpiť doláre, zvolíme si predaj (bid alebo sell).


Trhový príkaz (market order)

Je to príkaz nákupu alebo predaja za cenu, ktorá sa aktuálne nachádza na trhu. Ak si teda vyberiete príkaz za trhovú cenu a potvrdíte ho, Váš pokyn sa ihneď vykoná.


Limitovaný príkaz (limit order)

Nastavuje cenu, za ktorú chceme obchod otvoriť, ak sa táto cena líši od aktuálnej ceny na trhu. To znamená, že ak chceme kúpiť za cenu nižšiu alebo predať za cenu vyššiu ako je trhová cena, použijeme limitovaný príkaz. Tento príkaz sa môže použť aj na uzatvorenie pozície v nami zvolenej výške zisku, tzv. vyberanie ziskov.


Obmedzenie strát (stop-loss order)

Najdôležitejší zo všetkých príkazov. Slúži na ochránenie našich financií v prípade, že trh sa pohne iným smerom ako sme čakali. Tým zabránime vysokým stratám.

Príkaz v prípade vykonania (if done order)

Slúži na nastavenie ďalších príkazov v prípade, že sa pôvodný príkaz vykoná.

Správne zvolenie príkazov a vstupných pozíci je dôležité pre zvyšovanie ziskov, či naopak znižovanie strát. Každý pip má určitú hodnotu a preto je veľmi dôležité čo najzodpovednejšie vyberať vstupné ako aj výstupné pozície, ako aj stoploss kde pozíciu radšej uzavrieme s malou stratou a predídeme tak stratám omnoho vyšším. Odporúčajú sa otvárať iba obchody kde máte dopredu stanovené pravidlá a úrovne na uzatvorenie obchodu.

Nemáte ešte dostatok skúseností a bojíte sa obchodovať? Zverte to do rúk odborníkom a nechajte ich príkazy automaticky realizovať aj na Vašom účte. Pre viac info kliknite na odkaz nižšie.


Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte

Obchodníci

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Účastníkov Forexu je možné rozdeliť do niekoľko základných skupín:

Istiace sa subjekty (hedgers)- V tejto skupine sú hlavne podniky zaoberajúce sa exportom a importom, prípadne také ktoré sú financované v cudzích menách, ktorých cieľom je obmedziť riziko v ich podnikaní.

Špekulanti (speculators)- Sú to firmy ale aj fyzické osoby investujúce prostriedky za účelom zisku z rozdielu cien menových kontraktov.

Arbitrážni makléri (arbitragers)- Do tejto skupiny patria investori s veľkým kapitálom, ktorí uzatvárajú transakcie na minimálne dvoch trhoch, aby tak mohli využiť kurzových rozdielov.

Tvorcovia trhu (market makers)- Ide o inštitúcie, ktoré realizujú sprostredkovanie pri obchodovaní na Forexe v transakciách medzi špekulantmi a istiacimi sa subjektmi. Ide o banky, brokerov, menových dealerov, prípadne internetové obchodné platformy.

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte

Čo je Forex

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účteForex (skratka pre foreign exchange) je trh cudzích mien a je to ten najväčší ako aj najlikvidnejší trh na svete.
Na tomto trhu sa obchodujú tzv. menové páry, napr. Eur/USD, EUR/GBP a pod. Denný obrat na Forexe prekračuje 3 bilióny USD, čím tromfne aj obrat akcií a dlhopisov na svetových trhoch. Likvidita a konkurencie schopné ceny sú na tomto trhu neprekonané.

Forex umožňuje investorom obchodovať kedykoľvek počas dňa keď sú trhy otvorené a dáva im príležitosť využiť tzv. pákové obchodovania aj so 100 násobkom investície.

Forex je mimo burzový trh (Over the Counter), ktorý nie je miestne lokalizovaný, ale skladá sa zo siete vzájomne prepojených elektronických systémov obratu bánk, brokerov, podnikov a rôznych individuálnych investorov. Keďže menový trh nemá fyzicky žiadne sídlo, môže fungovať 24 hodín denne, 5 dní v týždni (cez víkend je mimo prevádzky).

Medzi najváčšie centrá menových transakcií patrí Londýn, New York, a Tokio. Vďaka obrovskému počtu účastníkov je Forex najplynulejším finančným trhom na svete a ani také obrovské inštitúcie ako centrálne banky najväčších štátov nie sú schopné s ním manipulovať. Vzhľadom k tomu v zásade jediný determinantom menových kurzov je správanie nielen najväčších hráčov, ale taktiež väčšiny účastníkov trhu, takže investor, ktorý je schopný správne predvídať správanie „davu“, môže na danom trhu dosiahnuť značných úspechov.

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte