nedeľa 5. septembra 2010

Príkazy

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Typy príkazov pri obchodovaní na Forexe


Inštrument, množstvo a nákup/predaj

Pri každom príkaze je potrebné vybrať si inštrument, ktorý chceme obchodovať. Ak napríklad chceme obchodovať menový pár dolár voči euru, vyberieme si z ponuky EUR/USD. Ďalej si zvolíme množstvo ktoré chceme obchodovať. Taktiež je nutné zvoliť si či chceme nakúpiť alebo predať menový pár. V prípade ak chceme nakúpiť euro, čiže predať doláre, zvolíme si nákup (ask alebo buy). Ak naopak chceme predať eurá, teda nakúpiť doláre, zvolíme si predaj (bid alebo sell).


Trhový príkaz (market order)

Je to príkaz nákupu alebo predaja za cenu, ktorá sa aktuálne nachádza na trhu. Ak si teda vyberiete príkaz za trhovú cenu a potvrdíte ho, Váš pokyn sa ihneď vykoná.


Limitovaný príkaz (limit order)

Nastavuje cenu, za ktorú chceme obchod otvoriť, ak sa táto cena líši od aktuálnej ceny na trhu. To znamená, že ak chceme kúpiť za cenu nižšiu alebo predať za cenu vyššiu ako je trhová cena, použijeme limitovaný príkaz. Tento príkaz sa môže použť aj na uzatvorenie pozície v nami zvolenej výške zisku, tzv. vyberanie ziskov.


Obmedzenie strát (stop-loss order)

Najdôležitejší zo všetkých príkazov. Slúži na ochránenie našich financií v prípade, že trh sa pohne iným smerom ako sme čakali. Tým zabránime vysokým stratám.

Príkaz v prípade vykonania (if done order)

Slúži na nastavenie ďalších príkazov v prípade, že sa pôvodný príkaz vykoná.

Správne zvolenie príkazov a vstupných pozíci je dôležité pre zvyšovanie ziskov, či naopak znižovanie strát. Každý pip má určitú hodnotu a preto je veľmi dôležité čo najzodpovednejšie vyberať vstupné ako aj výstupné pozície, ako aj stoploss kde pozíciu radšej uzavrieme s malou stratou a predídeme tak stratám omnoho vyšším. Odporúčajú sa otvárať iba obchody kde máte dopredu stanovené pravidlá a úrovne na uzatvorenie obchodu.

Nemáte ešte dostatok skúseností a bojíte sa obchodovať? Zverte to do rúk odborníkom a nechajte ich príkazy automaticky realizovať aj na Vašom účte. Pre viac info kliknite na odkaz nižšie.


Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte