nedeľa 5. septembra 2010

Obchodníci

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte


Účastníkov Forexu je možné rozdeliť do niekoľko základných skupín:

Istiace sa subjekty (hedgers)- V tejto skupine sú hlavne podniky zaoberajúce sa exportom a importom, prípadne také ktoré sú financované v cudzích menách, ktorých cieľom je obmedziť riziko v ich podnikaní.

Špekulanti (speculators)- Sú to firmy ale aj fyzické osoby investujúce prostriedky za účelom zisku z rozdielu cien menových kontraktov.

Arbitrážni makléri (arbitragers)- Do tejto skupiny patria investori s veľkým kapitálom, ktorí uzatvárajú transakcie na minimálne dvoch trhoch, aby tak mohli využiť kurzových rozdielov.

Tvorcovia trhu (market makers)- Ide o inštitúcie, ktoré realizujú sprostredkovanie pri obchodovaní na Forexe v transakciách medzi špekulantmi a istiacimi sa subjektmi. Ide o banky, brokerov, menových dealerov, prípadne internetové obchodné platformy.

Automatický Forex
$436,117 za 365 dní
aj na Vašom účte