nedeľa 30. októbra 2011

Návyky úspešného forexového obchodníka

Obchodný úspech je výsledkom disciplíny, a vytvorenie určitej dennej rutiny je jedným z aspektov disciplinovaného forexového obchodníka. Je jednoduché vyjsť zo zabehnutých koľají a začať robiť emočné chyby. Preto naozaj potrebujete vedome zastaviť takéto správanie vďaka určitej rutine, ktorú budete robiť každý deň.
Denná rutina zvýši poriadok a stabilitu vo Vašom obchodovania, čo je veľmi dôležité pre Vašu myseľ a teda aj pre Vašu dlhodobú ziskovosť. Ak momentálne nemáte žiadne body dennej rutiny pre Vaše obchodné aktivity, potom si potrebujete nejaké vytvoriť, pretože obchodovanie rozhodne nemôže byť náhodná práce.

Obmedzte čas strávený pred monitorom na určitú časť dňa
Prvá úloha v dennej rutine obchodníka, ktorý obchoduje podľa price action, je vedieť, v akom čase počas dňa bude analyzovať trh. Samozrejme, musíte pracovať aj na iných "Obchodovanie denných grafov je najmenej stresujúce a stále ide o časový rámec, ktorý je ziskový." Záležitostiach, ako je napr Vaša súčasná práce a rodinné povinnosti. Ak zistíte, že jediný čas, kedy môžete kontrolovať trh, je hodina pred spaním, tak potom musíte pracovať s týmto časom. Najideálnejšie časy k analyzovanie trhu sú okolo 22 až 23 hodín (ČR), kedy zatvára New York seansy a potom okolo 7 až 8 hodiny rannej (ČR), čo predchádza otváraniu európskej seansy. Ak je na Vás nejaká hodina moc skoro alebo príliš neskoro, to nevadí, vyberte inú a hlavne sa uistite, že budete analyzovať trh v rovnaký čas každý deň.
Akonáhle máte rozhodnuté, ktorý čas máte k dispozícii na analyzovanie trhu, potom je potrebné sa rozhodnúť, koľko času chcete venovať hľadaním price action príležitostí a (alebo) koľko času chete venovať pravidelnému sledovanie akýchkoľvek otvorených pozícií. Obmedzenie času, kedy budete sedieť pred monitorom, je veľmi dôležité pre Vašu myseľ a teda aj pre obchodný úspech.
Obchodovanie denných grafov je najmenej stresujúce a stále ide o časový rámec, ktorý je ziskový. Akonáhle sa stanete obratným v price action analýze, môžete každý deň vo Vami vybranom čase prechádzať všetky menové páry, ktorý obchodujete. Ak v jednom páre nie je príležitosť, potom sa presuniete k ďalšiemu páru a ak nenájdete žiadnu príležitosť ani u jedného, ​​tak potom máte na ten deň hotovo! Akákoľvek ďalšia analýza nad tento rámec len sťaží Vaše šance na dlhodobý úspech forexového obchodníka. Začnete přeanalyzovávat trh a "Napriek tomu takmer každý, kto sa pokúša stať sa forexovým traderom, pristupuje k trhu bez obchodného plánu a vôbec bez vedomia, prečo je potreba ho mať." Hľadať dôvody na vstup do obchodu. Môžem Vám zaručiť, že toto časom povedie k stratám.


Dodržujte obchodný plán
Ak ste price action obchodník, tak viete každý deň, aké nastavenie a príležitosti hľadáte v trhu. Ak je to Váš prípad, mali by ste mať napísaný a jasne nadefinovaný obchodný plán, čo každý deň hľadáte na trhu vo Vašom stanovenom čase. Ak nemáte jasne nadefinovaný a hmatateľný obchodný plán, potom na tom potrebujete zapracovať. A ani nestačí, že budete mať plán vo Vašej hlave, potrebujete ho čítať, každý deň. Jasne nadefinovaný plán by mal v sebe zahŕňať vstupné a výstupné parametre, manažment rizika a rovnako tak aj dlhodobé ciele. Ide o faktory, ktoré by mal obchodný plán aspoň minimálne obsahovať.
Dodržiavanie reálneho obchodného plánu Vám dodá presná obchodné nastavenia, na ktoré sa máte pozerať každý deň, pomôže Vám k lepšiemu sústredeniu a bude to pre Vás každodenné sprievodca analyzovanie trhu. Trhová analýzu je potrebné mať štruktúrovanú: mnoho obchodníkov nemá štruktúrovanú dennú rutinu, čo plynie z toho, že nemajú obchodný plán. Ako sa môžete stať štruktúrovaným a disciplinovaným obchodníkom, ak ani nemáte plán, čo robíte?
Staval by stavbár dom bez plánov? Nie, samozrejme že nie, pretože by potom veľmi rýchlo spadol. Napriek tomu takmer každý, kto sa pokúša stať sa forexovým traderom, pristupuje k trhu bez obchodného plánu a vôbec bez vedomia, prečo je potreba ho mať. Štruktúrované fungovanie na nekontrolovateľnom forexovom trhu je jednoducho nutnosť k tomu, aby ste mohli zarábať pravidelne peniaze. Šťastie Vás stretne len na takú dobu, po ktorú potom zase budete mať smolu. Skrátka, v slovníku trvale ziskového obchodníka nie je miesto pre slovko šťastie. Profesionálny obchodníci nepotrebujú šťastie, pretože majú jasne určený obchodný plán.


Veďte si obchodné denník
Vedenie si obchodného denníka je dôležité z mnohých dôvodov, ale nie z tých dôvodov, ktoré by ste očakávali. Veľa kníh o obchodovaní a ďalšie vzdelávacie materiály sa zmieňujú stručne o obchodných denníkoch a hovoria, že by ste si mali zaznamenávať parametre každého obchodu, "Zapamätajte si, že Vaša denná rutina je prvoradá pre dlhodobý úspech na trhu a preto ju neodcěňujte." Ktorý urobíte, aby ste potom mohli analyzovať, čo ste urobili správne a čo zle. Aj keď vedenie takýchto informácií má nejaký význam, domnievam sa, že v tom nie je podstata veci.
Obchodný úspech je takmer celý závislý na tom, ako dobre zvládate Vaše emócie. Skutočnú hodnotu, ktorú Vám môže poskytnúť obchodný denník, je spätná väzba na to, ako sa každý deň cítite vo Vašej obchodnej aktivite a rovnako tak aj spätná väzba na Váš dennodenné emočný stav.
Je veľmi dôležité zapísať si, ako sa cítite pred vstupom do obchodu a ako potom. Napíšte si, či ste v obchode vyhrali alebo prehrali a potom si napíšte, ako sa v ten okamih cítite. To povedie k dvom veciam: zaberiete čas tesne po ukončení obchodu, čo Vám dá priestor pre upokojenie sa z veľkej výhry alebo straty a to Vám pomôže k udržaniu sa pred opätovným skočením do trhu. Okrem toho sa Vám vykreslí obrázok, ako veľmi sú emócie zviazané s obchodným úspechom. Ak ste úprimný v písaní ako sa skutočne cítite pred a po obchode, uvidíte pevný dôkaz, že miera, do akej ste pod emóciami v trhu, zodpovedá miere strácanie peňazí. V obchodovaní forexu je obrátený pomer medzi emóciami a peniazmi.
Ďalšou užitočnou stránkou obchodného plánu je možnosť denného spisovanie si Vášho trhového zhrnutie, čo Vám umožní mať neustály prehľad o trhových podmienkach, zverejňovanie údajov a všeobecne si vďaka tomu budete uvedomovať, čo sa deje v trhu. Je užitočné byť každý deň v kontakte s cenovými pohybmi, dávať si veci do kontextu a mať tak širší obrázok trhu. Ak nie ste na trhu niekoľko týždňov, tak hneď neskáčte do obchodov, akonáhle sa vrátite. Dajte si plus mínus týždeň na zaznamenávanie denných zhrnutie trhu, aby ste sa vcítil do súčasných cenových pohybov. Je dôležité zostať v naladenie s forexovým trhom.


Radšej si vyčistite myseľ a telo, než aby ste ďalší čas venovali trhovej analýze
Ako bolo stručne už povedané, príliš veľa času stráveného analyzovaním forexového trhu nad rámec vopred vymedzeného času, sa zvyčajne obráti proti Vám. Ak budete mať čas navyše a začnete pozerať na grafy alebo ekonomické dáta mimo vymedzený čas, je najvyšší čas pre koníček. Napr. akékoľvek pravidelné cvičenie Vám pomôže lepšie sa sústrediť na všetky denné úlohy a pomôže Vám k lepšiemu duševnému aj fyzickému pocitu.
Čas strávený cvičením je oveľa lepší ako čas strávený extra analyzovaním trhu - môžete kontrolovať Vaše telo a myseľ, ale nie trh. Aj keď aj potom máte stále ešte čas navyše, potom si čítajte knihu, ktorá rozšíri Vaše obzory v určitej oblasti - nemusí ísť nutne o oblasť obchodovania, môže ísť o čokoľvek, čítanie totiž precvičuje Váš mozog.
Zapamätajte si, že Vaša denná rutina je prvoradá pre dlhodobý úspech na trhu a preto ju nepodceňujte. Forexové obchodovanie je biznis a malo by sa k nemu tak pristupovať. Akýkoľvek úspešný biznis pracuje podľa presnej rutiny, aj preto by ste to ako forex obchodník nemali robiť inak.